Hem

Välkommen till Nischer Properties AB

Vi utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige.

Nischer arbetar med fastighetsutveckling genom nyproduktion och förädling av bostäder för privatpersoner och företag. Fokus ligger på nischade konceptboenden i olika former, men vi utvecklar även traditionella flerbostadshus, villor, radhus och fritidshus.

Ett av våra koncept, Grand Living, är ett kvalitetsboende för aktiva människor i den övre medelåldern. Competence Living är ett koncept för hyresbostäder till företag. Vi kommer successivt att utveckla fler bostadskoncept för såväl privatpersoner som för företag.

Nischer förvärvar och utvecklar även fastigheter för egen, långsiktig förvaltning i syfte att generera kassaflöden och värdestegring. Fokus ligger på nyproducerade objekt.