Styrelse

Tommy Marklund

(född 1948)

Styrelseordförande i Nischer sedan 2014.

Mathias Grönberg

(född 1970)

Styrelseledamot i Nischer sedan 2015.

Wilhelm Burman

(född 1979)

Styrelseledamot i Nischer sedan 2015.