Företagsledning

Urban Larsson
(född 1972)
VD

Wilhelm Burman
(född 1979)
Affärsutvecklingschef