Pressmeddelanden

2017-09-27
 Nischer Properties tecknar markanvisningsavtal med Knivsta kommun för Kvarteret Murteglet

2017-08-31
 Nischer Properties tecknar avtal med Örnsköldsviks kommun

2017-07-03

 Nischer Properties och kvarstående fordran

2017-05-17

 Stämmokommuniké Nischer Properties AB 2017

2017-04-26

 Nischer Properties publicerar årsredovisning för 2016

2017-04-06

 Kallelse årsstämma 2017 

2017-03-20
 Nischer Properties har sålt 43,3% av aktierna i projektbolaget Nischer Kronoparken AB

2017-01-20
 Nischer Properties skriver markanvisningsavtal med Karlstad kommun

2016-12-22
 Förlängd betalningsplan för köparen av aktierna i Concent Holding AB

2016-06-30
  VD i Nischer Properties har köpt 364 302 aktier

2016-06-22
  Nischer Properties säljer aktieinnehavet i Concent

2016-05-31
  Urban Larsson ny vd i Nischer Properties

2016-05-23
  Nischer AB byter namn till Nischer Properties AB

2016-04-12
  Kallelse till bolagsstämma 2016, Nischer AB (publ)

2016-03-31
 Nischer säljer projektbolag och renodlar verksamheten mot fastighetsutveckling

2016-01-20
 Nischer säljer delar av aktieinnehavet i Concent

2015-12-30
 Nischer fullföljer tidigare annonserat förvärv

2015-12-11
 Nischer noteras på NGM Nordic MTF

2015-10-23
 Nasdaq beslutar om sista dag för handel i Nischers aktier

2015-10-16
 Nischer lanserar konceptboendet Grand Living och skriver markanvisningsavtal med Haninge kommun via dotterbolag

2015-10-06
 Ytterligare information om Nischers förvärvade projektbolag

2015-09-30
 Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 september

2015-09-24
 Nischer ansöker om listning på NGM Nordic MTF och avlistning från Nasdaq First North

2015-08-31
 Kallelse till extra bolagsstämma 

2015-08-28
 Ytterligare information om Nischers fastighetsförvärv

2015-08-27
 Nischer gör sitt första förvärv inom nya verksamhetsinriktningen

2015-08-27
 Huvudägaren Avalanche Capital AB avyttrar hela sitt innehav i Nischer AB

2015-08-21
 Styrelsen beslutar om ny verksamhetsinrikning samt Certified Adviser

2015-07-23
 Concent förvärvar byggrätter i Åkersberga

2015-07-23
 Concent förvärvar fastighet i Gävle

2015-07-03
 Concent Holding AB listas på Nordic MTF

2015-05-08
 Rättelse av kommuniké från årsstämma Nischer AB

2015-05-07
 Kommuniké från Nischers AB´s årsstämma den 6 maj 2015

2015-04-20
 Årsredovisning 2014 Nischer AB (publ)

2015-04-07
 Kallelse till årsstämma 2015, Nischer AB (publ)

2015-02-16
 Wilhelm Burman utsedd till ny VD i Nischer AB (publ) 

2014-11-06
 VD Magnus Roubert lämnar Nischer

2014-05-08
Årsstämmokommunike 2014 Nischer

2014-04-23
 Fullmaktsformulär årsstämma 2014

2014-04-23
 Årsredovisning 2013 Nischer AB (publ)

2014-04-23
 Nischer publicering av årsredovisning 2013

2014-04-10
 Justering av resultat

2014-04-09
 Kallelse till årsstämma 2014

2013-09-12
 Ny certified advisor

2013-09-12
 Med anledning av avyttringar

2013-09-11
 Nischer avyttrar sina innehav i SKA GmbH & Co. KG och PlaCell AB

2013-07-30
 Beslut om minskning av bolagets aktiekapital

2013-07-03
 Magnus Roubert utsedd till tillförordnad VD för Nischer AB (publ)

2013-06-27
 Beslut om nedskrivning av värdet på innehavet i IndustrIQ samt kallelse till extra bolagsstämma

 – Fullmaktsformulär för stämman

2013-05-16
 Kommuniké från Nischer ABs årsstämma den 15 maj 2013

2013-04-18
 Avalanche Capitals förslag till styrelseledamöter i Nischer

2013-04-12
 Kallelse till årsstämma i Nischer AB (publ)

 – Fullmaktsformulär för stämman

2013-04-12
 Strategisk utvärdering i Nischer resulterar i styrelseförändring

2013-01-28
 VD Lars Rutegård lämnar Nischer

2012-12-21
 Förändring i Nischers styrelse 

2012-10-25
 Kommuniké från extra bolagsstämma i Nischer AB den 24 oktober 2012

 2012-10-17
 Nischer utvärderar strategiska alternativ

2012-10-08
 Kallelse till extra bolagsstämma i Nischer AB (publ)

 – Fullmaktsformulär för stämman

 – Inhämtad Fairness Opinion, utförd och godkänd för publicering av Remium Nordic AB

 2012-10-08
 Nischer ingår avtal om försäljning av dotterbolaget Mintec Paper AB

2012-05-15
 Kommuniké från Nischer ABs årsstämma den 10 maj 2011

 

2012-04-05
Kallelse till årsstämma i Nischer AB (publ)

 – Fullmaktsformulär för stämman

2012-02-02
 Lars Rutegård utsedd till VD för Nischer AB

2011-08-01
 Handel i Nischer efter sammanläggning

2011-07-27
 Omräkning av villkor för teckningsoptioner i Nischer till följd av sammanläggning av aktier

 

2011-07-27
 Nischer fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

 

2011-07-08
 Notering av teckningsoptioner i Nischer AB

2011-07-07
 Netrevelation AB åternoteras på First North under sitt nya namn Nischer AB

2011-07-06
 Kommuniké från Netrevelation ABs årsstämma den 6 juli 2011

2011-07-06
 Lars Rutegård ny tillförordnad VD

2011-07-06
 Köpoptioner i Mycab International SA

2011-07-03
 Fullständiga handlingar till årsstämman den 6 juli

2011-06-03
 Årsstämma i Netrevelation AB

2011-06-03
 Återkallelse av kallelse till årsstämma

 

2011-05-24
 Fullständiga handlingar till årsstämman den 7 juni

 

2011-05-05
Kallelse till årsstämma i Netrevelation AB under namnändring till Nischer AB

 

2011-04-20
Netrevelation publicerar nästa delårsrapport 15 augusti 2011

2011-04-13
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Netrevelation

2011-04-11
Ändrad plats för extra bolagsstämma i Netrevelation den 13 april 2011

2011-04-06
Fullständiga handlingar inför extra bolagsstämma den 13 april 2011

2011-03-23
Rättelse ang kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation den 13 april 2011

2011-03-14
Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

2011-03-14
Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission

2011-02-21
Netrevelation planerar strukturaffär