Finansiella rapporter

2017

 Årsredovisning 2016 Nischer AB – SLUTVERSION m revision

2017-02-27
 Bokslutskommuniké för Nischer Properties AB 2016

2016

2016-11-17
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

2016-08-26
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

2016-08-24
Delårsrapport 1 april – 30 juni 2016

2016-05-11
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

2016-04-15
 Årsredovisning 2015 Nischer AB (publ)

2016-02-19
Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2015 – 31 december 2015

 

2015
2015-11-05
Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 jun 2015 – 30 sep 2015

2015-08-13
Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 apr 2015 – 30 jun 2015

2015-05-06
Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 jan 2015 – 31 mars 2015

2015-04-20
Årsredovisning 2014 Nischer AB (publ)

2015-02-13
Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2014 – 31 december 2014

 

2014
2014-11-05
Delårsrapport för Nischer AB (publ), Juli – September 2014

2014-08-13
Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 apr 2014 – 30 jun 2014

2014-05-06
Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 Jan 2014 – 31 Mars 2014

2014-04-23
Årsredovisning 2013 Nischer AB (publ)

2014-02-13
Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2013 – 31 december 2013

 

2013
2013-11-05
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 juli 2013 – 30 september 2013

2013-08-13
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 april 2013 – 30 juni 2013

2013-05-15
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 januari 2013 – 31 mars 2013

2012
2013-04-17
Årsredovisning 2012 – Nischer AB (publ)

2013-02-14
Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2012 – 31 december 2012

2012-11-01
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 juli 2012 – 30 september 2012

2012-08-07
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 april 2012 – 30 juni 2012

2012-05-10
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 januari 2012 – 31 mars 2012

 

2011
2012-04-12
Årsredovisning 2011 – Nischer AB (publ)

2012-02-20
Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2011 – 31 december 2011

2011-11-14
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 juli 2011 – 30 september 2011

2011-08-15
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 januari 2011 – 30 juni 2011