Insynsregister

Insynsregister

Förteckning över personer med insynsställning och förändring i innehav
Enligt NGMs regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på Nordic MTF är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget hade varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

 

Namn Position Antal aktier
Tommy Marklund Styrelseordförande 5 111 903
Mathias Grönberg Styrelseledamot via närstående 3 587 123
Wilhelm Burman Styrelseledamot/vd 0
Mattias Lötborn Revisor 0
David Aspehult 5 111 903
Lars Grönberg 3 587 123

 

 

Förändringar

Datum Namn Förändring Kommentar
23 sept. 2015 Mathias Grönberg –  3 587 123
23 sept. 2015 Lars Grönberg + 3 587 123
27 augusti 2015 Mikael Fahlander -15 526 510
27 augusti 2015 Tommy Marklund + 5 111 903
27 augusti 2015 David Aspehult + 5 111 903
27 augusti 2015 Mathias Grönberg + 3 587 123
7 augusti 2015 Mikael Fahlander +      52 500
6 augusti 2015 Mikael Fahlander +        8 000
4 augusti 2015 Mikael Fahlander +      24 201
3 augusti 2015 Mikael Fahlander +      12 300
6 juli 2015 Mikael Fahlander +      21 179