Ägarförteckning

Aktieägarförteckning per den 30 november 2016.

Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster
Investment Weps AB 4 769 577 26,18%
DAMC AB 4 018 997 22,06%
Lars Grönberg 3 587 123 19,69%
Rönnskärs Båk AB 1 351 279 7,42%
David Aspehult 1 092 906 6,0%
Wilhelm Burman 364 302 2,0%
Tommy Marklund 362 222 1,99%
Mangold Fondkommission AB 302 813 1,66%
Avanza Pension 245 534 1,35%
Övriga 2 120 340 11,64%
18 215 093 100,0%