Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2016 27 feb 2017
Årsredovisning 2016 27 apr 2017
Bolagsstämma 2017 17 maj 2017
Delårsrapport jan – jun, 2017 30 aug 2017