Bostäder

Nischer Properties utvecklar bostäder i både bostadsrätts- och hyresrättsform,
främst i stor- och universitetsstäder där efterfrågan på våra olika konceptlösningar är som störst.