Ägarförteckning

Aktieägarförteckning per den 30 september 2017

Aktieägare

Antal aktier

Andel kapital och röster

Investment Weps AB

4 769 577

26,2%

DAMC AB

4 018 997

22,1%

Lars Grönberg

3 587 123

19,7%

Sweagle AB

1 169 128

6,4%

David Aspehult

1 092 906

6,0%

Wilhelm Burman

364 302

2,0%

Tommy Marklund

362 222

2,0%

Mangold Fondkommission AB

302 813

1,7%

Avanza Pension

245 534

1,4%

Urban Larsson

182 151

1,0%

Övriga

2 120 340

11,5%

 

18 215 093

100,0%