Nischer Properties skriver markanvisningsavtal med Karlstad kommun