Välkommen till Nischer

Nischer är ett investmentbolag som investerar i generationsskiftes- och tillväxtbolag med betydande utvecklingspotential. Vi förvärvar framgångsrika bolag till vilka vi tillför kapital, engagemang och kunskap samt ett aktivt arbete med bolagens företagsorganisation. Med gedigen erfarenhet och stort branschkunnande låter vi våra förvärvade bolag växa sig ännu starkare med oss. Tillsammans skapar vi möjligheter för tillväxt och stabil avkastning för våra aktieägare. Vårt mål är inte enbart att växa organiskt, vi vill fortsätta bygga kluster inom våra respektive verksamhetsgrenar via strategiska förvärv för att på så vis stärka upp gruppen.

På Nischer är vi noga med att fokusera på rätt saker. För oss är goda resultat lika viktigt som omsättning och tillväxt. Våra investeringar görs därför framförallt i små och medelstora företag med potential till hög tillväxt och lönsamhet. Framförallt har vi en stark tro på att det är företag med goda värderingar och tydlig företagskultur som utgör guldkornen på marknaden.

Nischer är noterat på handelsplatsen First North, som drivs av NASDAQ OMX.