Välkommen till Nischer Properties

Vi utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige.

Nischer arbetar med fastighetsutveckling genom nyproduktion och förädling av bostäder för privatpersoner och företag. Fokus ligger på nischade konceptboenden i olika former, men vi utvecklar även traditionella flerbostadshus, villor, radhus och fritidshus. Hittills har vi tagit fram två koncept som vi tycker ligger väl i tiden. Det ena, Grand Living, är ett kvalitetsboende för aktiva människor i den övre medelåldern. Det andra kallar vi GolfHem, ett koncept där vi tillsammans med utvalda golfklubbar vill utveckla attraktiva boenden i direkt anslutning till anläggningen. Vi kommer successivt att utveckla fler bostadskoncept för såväl privatpersoner som företag.

Nischer förvärvar och utvecklar även fastigheter för egen, långsiktig förvaltning i syfte att generera kassaflöden och värdestegring. Fokus ligger på nyproducerade objekt. Förutom traditionella hyresrätter har vi identifierat företagsbostäder som en intressant marknad.