Välkommen till Nischer

Nischer är ett investmentbolag som investerar i generationsskiftes- och tillväxtbolag med betydande utvecklingspotential. Vi förvärvar framgångsrika bolag till vilka vi tillför kapital, engagemang och kunskap samt ett aktivt arbete med bolagens företagsorganisation. Med gedigen erfarenhet och stort branschkunnande låter vi våra förvärvade bolag växa sig ännu starkare med oss. Tillsammans skapar vi möjligheter för tillväxt och stabil avkastning för våra aktieägare. Vårt mål är inte enbart att växa organiskt, vi vill fortsätta bygga kluster inom våra respektive verksamhetsgrenar via strategiska förvärv för att på så vis stärka upp gruppen.

På Nischer är vi noga med att fokusera på rätt saker. För oss är goda resultat lika viktigt som omsättning och tillväxt. Våra investeringar görs därför framförallt i små och medelstora företag med potential till hög tillväxt och lönsamhet. Framförallt har vi en stark tro på att det är företag med goda värderingar och tydlig företagskultur som utgör guldkornen på marknaden.

NYHETER

 


2015-11-05

Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 jul - 30 sep 2015

2015-10-23

Nasdaq beslutar om sista dag för handel i Nischers aktier

2015-10-16

Nischer lanserar konceptboendet Grand Living och skriver markanvisningsavtal med Haninge kommun via dotterbolag

2015-10-06

Ytterligare information om Nischers förvärvade projektbolag

2015-09-30

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 september

2015-09-24

Nischer ansöker om listning på NGM Nordic MTF och avlistning från Nasdaq First North 

2015-08-31

Kallelse till extra bolagsstämma

2015-08-28

Ytterligare information om Nischers fastighetsförvärv

2015-08-27

Nischer gör sitt första förvärv inom nya verksamhetsinriktningen

2015-08-27

Huvudägaren Avalanche Capital AB avyttrar hela sitt innehav i Nischer AB

2015-08-21

Styrelsen beslutar om ny verksamhetsinriktning samt Certified Adviser

2015-08-13

Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 apr 2015 - 30 jun 2015

2015-07-22

Concent förvärvar byggrätter i Åkersberga

2015-07-22

Concent förvärvar fastighet i Gävle

2015-07-03

Concent Holding AB listas på Nordic MTF

2015-05-08

Rättelse av kommuniké från årsstämma Nischer AB

2015-05-07

Kommuniké från Nischers AB´s årsstämma den 6 maj 2015

2015-05-06

Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 jan 2015 - 31 mars 2015

2015-04-20

Årsredovisning 2014 Nischer AB (publ)

2015-04-07

Kallelse till årsstämma 2015, Nischer AB (publ)

2015-02-16

Wilhelm Burman utsedd till ny VD i Nischer AB (publ)

2015-02-13

Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2014 - 31 december 2014

2014-11-06

VD Magnus Roubert lämnar Nischer

2014-11-05

Delårsrapport för Nischer AB (publ), Juli - September 2014

2014-08-13

Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 apr 2014 - 30 jun 2014

2014-05-08

2014-05-06

Delårsrapport för Nischer AB (publ), 1 Jan 2014 - 31 Mars 2014

2014-04-23

Årsredovisning 2013 Nischer AB (publ)

2014-04-23

Nischer publicering av årsredovisning 2013

2014-04-10

Justering av resultat

2014-04-09

Kallelse till årsstämma 2014

2014-02-13

Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2013 - 31 december 2013

2013-11-05

Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 juli 2013 - 30 september 2013

2013-09-12

Ny certified advisor

2013-09-12

Med anledning av avyttringar

2013-09-11 

Nischer avyttrar sina innehav i SKA GmbH & Co. KG och PlaCell AB

2013-08-13
Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 april 2013 - 30 juni 2013

2013-07-30
Beslut om minskning av bolagets aktiekapital

2013-07-03
Magnus Roubert utsedd till tillförordnad VD för Nischer AB (publ)

2013-06-27
Beslut om nedskrivning av värdet på innehavet i IndustrIQ samt kallelse till extra bolagsstämma

2013-05-16
Kommuniké från Nischer ABs årsstämma den 15 maj 2013