Bokslutskommuniké för Nischer Properties AB 20160101-20161231