Förslag till beslut om bemyndigande

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet