Investerare

Nischer Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag som som utvecklar bostäder i både bostadsrätts- och hyresrättsform.
 
Nischer agerar på den svenska marknaden med primärt fokus på Stockholm och sekundärt fokus på storstad/tillväxt-regioner där bostadsbristen är som mest akut. Bolaget kan även agera i andra attraktiva områden där specifika bostadskoncept har potential.
 
Bolaget är sedan 2015 listat på Nordic SME. 
Följ börskursen här >>
 
 

KOMMANDE EVENT

 

Stora aktiedagen i Stockholm, 
30 november 2021, kl 08.30

Finansiell kalender


Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
5 maj 2021

Delårsrapport för perioden jan – mar 2021 
7 maj 2021

Delårsrapport för perioden apr – jun 2021 
30 augusti 2021

Delårsrapport för perioden jul – sept 2021
29 november 2021

Delårsrapport för perioden okt – dec 2021
28 februari 2022

Samtliga rapporter publiceras här på hemsidan under “Finansiella rapporter”