Investerare

Nischer Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag som som utvecklar bostäder i både bostadsrätts- och hyresrättsform.
 
Nischer agerar på den svenska marknaden med primärt fokus på Stockholm och sekundärt fokus på storstad/tillväxt-regioner där bostadsbristen är som mest akut. Bolaget kan även agera i andra attraktiva områden där specifika bostadskoncept har potential.
 
Bolaget är sedan 2015 listat på Nordic MTF.
 
 

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 28 februari 2019

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018
30 april 2019

Delårsrapport jan 2018-jun 2018
31 augusti 2019

Samtliga rapporter publiceras här på hemsidan under “Finansiella rapporter”