Investerare

Nischer Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag som som utvecklar bostäder i både bostadsrätts- och hyresrättsform.
 
Nischer agerar på den svenska marknaden med primärt fokus på Stockholm och sekundärt fokus på storstad/tillväxt-regioner där bostadsbristen är som mest akut. Bolaget kan även agera i andra attraktiva områden där specifika bostadskoncept har potential.
 
Bolaget är sedan 2015 listat på Nordic SME. 
Följ börskursen här >>

 

 
 
 
 
 

KOMMANDE EVENT


Småbolagsdagarna,

Stockholm, 13 juni 2022

Aktiedagen
Lund, 26 september 2022

Stora Aktiedagen
Stockholm, 29 november 2022


Finansiell kalender

 

Delårsrapport för perioden jan – mar 2022
30 maj 2022

Delårsrapport för perioden apr – jun 2022 
30 augusti 2022

Delårsrapport för perioden jul – sept 2022
30 november 2022

Bokslutskommuniké för perioden jan – dec 2022
28 februari 2023

Samtliga rapporter publiceras här på hemsidan under “Finansiella rapporter”