Ägarförteckning

Aktieägarförteckning per den 29 mars 2018

Aktieägare

Antal aktier

Andel kapital och röster

Investment Weps AB

4 747 681

26,1%

DAMC AB

4 018 997

22,1%

Lars Grönberg

3 587 123

19,7%

Sweagle AB

1 304 256

7,2%

David Aspehult

1 092 906

6,0%

Wilhelm Burman

364 302

2,0%

Tommy Marklund

362 222

2,0%

Mangold Fondkommission AB

300 094

1,7%

Avanza Pension

229 733

1,3%

Urban Larsson

182 151

1,0%

Övriga

2 025 628

11,1%

 

18 215 093

100,0%