Ägarförteckning

Aktieägarförteckning per den 28 februari 2022

Aktieägare

Antal aktier

Andel kapital och röster

STERNER STENHUS BOSTAD AB

9 730 490

29,10%

DAMC AB

5 908 242

17,67%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

2 649 358

7,92%

 

PROVOBIS INVEST AB

1 821 509

5,45%

STRATEGIQ CAPITAL AB

1 560 989

4,67%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

1 528 758

4,57%

SWEDBANK FÖRSÄKRING

1 389 257

4,15%

ASPEHULT, DAVID

1 092 906

3,27%

INVESTMENT WEPS I TJÖRN AB

772 114

2,31%

UTTERKOBBEN AB

721 046

2,16%

ÖVRIGA

6 261 933

18,73%

 

27 174 669

100,0%