Ägarförteckning

Aktieägarförteckning per den 30 december 2020

Aktieägare

Antal aktier

Andel kapital och röster

Investment Weps AB

3 773 517

18,85%

DAMC AB

3 108 242

15,51%

Provobis Invest AB

1 821 509

9,09%

Strategiq Capital AB

1 560 989

7,79%

David Aspehult

1 092 906

5,45%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

879 042

4,39%

Utterkobben AB

721 046

3,60%

Karl Jonas Olle Gullberg

632 876

3,16%

Försäkringsbolaget, Avanza Pension

620 983

3,10%

Nordisk Holding Norrbotten AB

465 000

2,32%

Övriga

5 360 492

26,74

 

20 036 602

100,0%