Ägarförteckning

Aktieägarförteckning per den 30 juni 2020

Aktieägare

Antal aktier

Andel kapital och röster

Investment Weps AB

3 773 517

18,85%

DAMC AB

3 108 242

15,51%

Provobis Invest AB

1 821 509

9,09%

Strategiq Capital AB

1 560 989

7,79%

David Aspehult

1 092 906

5,45%

Sweagle AB

800 000

3,99%

Utterkobben AB

721 046

3,60%

Avanza Pension

649 321

3,24%

Karl Jonas Olle Gullberg

598 466

2,99%

Nordnet pensionsförsäkring AB

545 116

2,72%

Övriga

5 365 490

26,77

 

20 036 602

100,0%