Bolaget

Nischer Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag som som utvecklar bostäder i både bostadsrätts- och hyresrättsform. Nischer agerar på den svenska marknaden med primärt fokus på Stockholm och sekundärt fokus på storstad/tillväxt-regioner där bostadsbristen är som mest akut.
 
Bolaget är sedan 2015 listat på Nordic MTF.
 

Auktoriserad revisor:
Mattias Lötborn, KPMG

» Bolagsbeskrivning

» Bolagsordning