Bolaget

Nischer Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag som som utvecklar bostäder i både bostadsrätts- och hyresrättsform. Nischer agerar på den svenska marknaden med primärt fokus på Stockholm och sekundärt fokus på storstad/tillväxt-regioner där bostadsbristen är som mest akut.
 
Bolaget är sedan 2015 listat på Nordic SME.
 

Auktoriserad revisor:
Henrietta Segenmark, PwC

» Bolagsordning

Denna bolagsbeskrivning togs fram i samband med listningen på Nordic MTF 2015.
Viss information i dokumentet är inte längre aktuell.

» Bolagsbeskrivning