Finansiella rapporter

2022

» Delårsrapport jan-mars 2022


2021

» Årsredovisning 2021

» Bokslutskommuniké 2021

» Delårsrapport juli – september 2021

» Delårsrapport april – juni 2021

» Delårsrapport jan-mars 2021


2020

» Årsredovisning 2020

» Delårsrapport jan-jun 2020

» Bokslutskommuniké 2020


2019

» Årsredovisning 2019

» Bokslutskommuniké 2019

» Delårsrapport jan-jun 2019

 

2018

» Årsredovisning 2018

» Bokslutskommuniké  2018

» Delårsrapport jan-jun 2018

 

2017

» Årsredovisning 2017

» Bokslutskommuniké  2017

» Delårsrapport januari – juni 2017

 

2016

» Årsredovisning 2016

» Bokslutskommuniké 2016

» Delårsrapport januari – september 2016

» Delårsrapport januari – juni 2016

» Delårsrapport januari – mars 2016

 

2015

» Årsredovisning 2015

» Bokslutskommuniké 2015

» Delårsrapport januari – september 2015

» Delårsrapport januari – juni 2015

» Delårsrapport januari – mars 2015

 

2014

» Årsredovisning 2014

» Bokslutskommuniké 2014

» Delårsrapport januari – september 2014

» Delårsrapport januari – juni 2014

» Delårsrapport januari – mars 2014

 

2013

» Årsredovisning 2013

» Bokslutskommuniké 2013

» Delårsrapport januari – september 2013

» Delårsrapport januari – juni 2013

» Delårsrapport januari – mars 2013

 

2012

» Årsredovisning 2012

» Bokslutskommuniké 2012

» Delårsrapport januari – september 2012

» Delårsrapport januari – juni 2012

» Delårsrapport januari – mars 2012

 

2011

» Årsredovisning 2011

» Bokslutskommuniké januari-december 2011

» Delårsrapport januari – september 2011

» Delårsrapport januari – juni 2011