Bostäder som passar nästan alla

Vi människor är mer lika än vi tror. I alla fall har vi ungefär samma behov och önskemål på vår bostad som andra i samma skede i livet.

Som bostadsutvecklare kan både tid och pengar sparas på att utveckla koncept med dessa gemensamma behov i åtanke. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt var gång, kommuner får en beprövad och trygg process samtidigt som de individer som flyttar in i bostäderna får ett funktionellt och prisvärt boende. 

Idag erbjuder Nischer fem koncept som ringar in “nästan” alla under livets olika faser. 

Start living

Bostäder riktade mot unga som söker sitt första egna boende.

Competence Living:

Ett koncept som riktar sig mot företag som därmed kan lösa boende till sina anställda.

Family Living:

Ett flexibelt boende som kan anpassas efter den föränderliga familjen.

Grand Living:

Ett kvalitetsboende för seniorer som uppmuntrar till fungerande flyttkedjor och minskad bostadsbrist.

CARE Living:

Ett Särskilt boende med hemmakänsla för äldre som inte längre kan bo kvar hemma.