CARE LIVING

VARJE DAG SKA KÄNNAS MENINGSFULL

Care Living är ett koncept som erbjuder kundfokuserade stödboenden för äldre som vill bo kvar i en hemmaliknande miljö. Tanken är att de boende skall ha kvar så mycket av sitt tidigare liv som deras hälsa medger och ändå ha en trygg omsorg.

OMTANKE & UPPSKATTNING
Vård, omsorg och service som präglas av omtanke och uppskattning, utförs av ett professionellt team utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Teamet består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor sjukgymnast, äldrepedagog, arbetsterapeut, verksamhetschef samt läkare och särskilt utsedda och utbildade handledare i etik och bemötande.

DELAKTIGHET, TYDLIGHET & ENGAGEMANG
Varje boende tilldelas en kontaktman. Han eller hon har till uppgift att ansvara för att individuella behov och önskemål tillgodoses när det gäller personlig omvårdnad, aktiviteter och kontakt med anhöriga och närstående. De får också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som är ytterst ansvarig för att varje boende har det bra.

I SAMARBETE MED: 

 

Adela Omsorg erbjuder en trygg och meningsfull vardag för äldre som är beviljade Hemtjänst, ledsagning och service eller personlig assistans. Målet är att Adelas brukare ska ha kvar så mycket av sitt tidigare liv som deras hälsa medger och uppleva varje dag som meningsfull och trygg.