GRAND LIVING

FÖR SENIORER SOM VILL
HA 
GULDKANT PÅ TILLVARON

Grand Living är ett koncept som erbjuder kvalitetsboende för aktiva människor i den övre medelåldern. Konceptet är utvecklat ihop med arkitekten Thomas Sandell och präglas av god estetik, hög kvalitet och komfort samt generösa
gemensamhetsytor.

MODERN OCH SMART ARKITEKTUR
Arkitektur som sticker ut men ändå smälter in i omgivningen med välplanerade och smarta lägenhetslösningar är utmärkande för vår koncept Grand Living.

SOCIAL MILJÖ GER GEMENSKAP
Genom olika former av mötesplatser och gemensamhetsytor (tex sittgrupper, boulebana, bastu/spa, och inte minst en stor prunkande vinterträdgård), skapas förutsättningarna för social samvaro, gemenskap och trygghet.

SERVICE SOM UNDERLÄTTAR VARDAGEN
Vi erbjuder möjligheten att kombinera ett privat boende med hotellväldens conciergeservice. Inbjudande miljö med musik och levande marknadsplatser samt en webbportal som erbjuder en massa tidsbesparande tjänster såsom; städning, fönsterputs eller teknikservice.

“Vem har sagt att det
behöver vara tråkigt
att bli gammal”