Kronan, Luleå

Luleå kommun har valt ut Nischers förslag för uppförande av 130 av de 400 bostäderna som kommer utgöra etapp “stadsdelscentrum” i stadens nya stadsdel Kronan. Stadsdelen Kronan ligger i centrala Luleå och kommer när allt står klart att bli hem åt 7000 luleåbor.

Nischers förslag utgörs av flerbostadshus i fyra huskroppar bestående av varierade upplåtelseformer. Husen förses med hållbara och energieffektiva energisystem och är byggda med hållbara material och trästomme.

Kronan blir en välkomnande naturstad mitt i Luleås hjärta. Målet är en grön och modern stadsdel, aktiv dygnet runt, året om. Här utvecklas lägenheter, radhus, villor, förskolor, skola, äldreboende, idrottshall och ett eget centrum med butiker och restauranger.

Läget gör att boende i stadsdelen Kronan kan njuta av både närheten till centrum och närheten till naturen med motionsspår, utegym och skidbackar.


Fakta

Boendeform: hyresrätt/bostadsrätt

Antal bostäder: ca 130 lägenheter

Storlek: 1-3 ROK


Den 9 november 2020 ska tilldelningen slutgiltigt godkännas i kommunstyrelsen för att därefter kunna vinna laga kraft.

Kronan, Luleå