Murteglet, Knivsta

Precis intill kommunhuset i centrala Knivsta ska ca 140 bostadsrätter uppföras.

Projektet som är ritat av Thomas Sandell har en välkomnande lobby med anslutande sällskapsrum vid entrén och omges i bottenplan av lokaler som främjar handel, liv och rörelse. Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.

 

 

medborgaren i centrum

Knivsta kommun har ambitionen att fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum.

Som ett led i detta vill kommunen nu skapa förutsättningar för en mer stadsmässig bebyggelse längs Gredelbyleden och en anpassning av bebyggelsen till det blivande centrumstråket på Sågenområdet. Detta har varit vår utgångspunkt då vi på Nischer tillsammans med arkitekt Thomas Sandell har utvecklat Kvarter Murteglet.

 

KNIVSTA EN KOMMUN SOM VÄXER

Knivsta är en tätort med runt 8000 invånare som ligger 48 km norr om Stockholm och 19 km söder om Uppsala. Ortens strategiska läge, med goda kommunikationer i form av både tåg, flyg och E4:an, gör orten attraktiv som bostadsort för de som vill njuta av lugnet på
landet men samtidigt kunna arbeta i stan.

Knivsta kommun har idag ett varierat utbud av boendeformer. I tätorten Knivsta finns flerbostadshus med både hyres- och bostadsrätter. Här finns även ett brett serviceutbud, samtidigt
som närheten till landsbygdens lugn och avskildhet finns runt knuten.

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet. Kommun är även en av de kommuner som växer snabbast i Sverige idag och visionen är att det 2025 ska bo 25 000 invånare
i kommunen. Bostäder, seniorbostäder, butiker, kontor, skola, park och torg. Allt detta växer nu fram i tätorten Knivsta som alltmer utvecklas till en modern småstad.

Fakta

Boendeform: bostadsrätt

Antal bostäder: ca 140

Storlek: beräknad BOA 6000 kvm 

Läge: detaljplaneskede

Arkitekt: SandellSandberg


Bilder

Knivsta centrum