Tallbohov, Järfälla

I Järfälla strax utanför Stockholm utvecklar Nischer Properties ca 140 lägenheter i området Tallbohov, nära stadskärnan Jakobsberg. De mindre lägenheterna, som utgörs av innovativa och flexibla moduler utformade av Nyhem Bostad, från 1 till 3 RoK och en storlek som varierar om mellan 27 – 67 kvadratmeter.

Att trivas där du bor handlar både om husen i sig och om de sociala hållbarhetsaspekterna i stadsplaneringen. Såväl den flexibla planlösningen, de tilltalande fasaderna och de inkluderande innergårdarna som de säkra trafiklösningarna och de levande bottenvåningarna utformas därför med de boendes trivsel i åtanke.

Fasader i olika material och höjd skapar en omväxlande miljö med olika identitet och genom gårds­husens vinklade placering skapas flera mindre och intima gårdsrum. Här får de boende utrymme för odling, regnträdgårdar och social samvaro i kvällssolen. Bottenvåningarna består till stor del av gemensamma lokaler såsom cykelmekarrum, verksamhetslokaler och andra gemensamhetsutrymmen. Bostäderna nås via sina entré­balkonger från den östra sidan och vänder sina privata balkonger (eller uteplatser i markplan) mot gårdsmiljön, kvällssolen och grönområdena i väster.

Nyhem Bostad

Nyhems innovativa moduler är industriellt byggande när det är som bäst. Optimal effektivitet i både projektering samt produktion med bibehållen kvalitet och funktionalitet gör att en kostnadseffektiv produktion nu kan gå hand i hand med en hög boendestandard som kan anpassas efter den boendes behov. Hållbarheten, är liksom flexibiliteten och yteffektiviteten hög, med smarta lösningar för minskad energiförbrukning. Modulerna kan smidigt kläs in i olika fasader vilket gör att gestaltningen smidigt kan anpassas efter arkitektens idéer och områdets karaktär.

Tallbohov är en del av Södra Jakobsberg och ingår i utbyggnaden av den regionala stadskärnan Barkaby-Jakobsberg. Här finns mycket goda kommunika­tioner i form av flertalet olika busslinjer samt gångavstånd till pendeltåg. Den framtida förlängningen av tunnelbanans blåa linje kommer att öka kommunikationsmöjligheterna ytterligare. Ett stort utbud av handel och service finns i Barkaby och Jacobsbergs Centrum. Jär­vafältet med sitt sammanhängande grönområde erbjuder unika rekreationsmöjligheter.


Fakta


Boendeform:
 Bostadsrätt

Antal bostäder: ca 140

Storlek: 27-67 kvm

Arkitekt: Link Arkitektur

Bilder

Tallbohov