Tallbohov, Järfälla

I Järfälla strax utanför Stockholm utvecklade Nischer Properties 153 lägenheter i området Tallbohov, nära stadskärnan Jakobsberg. Fastigheten avyttrades år 2021.

Lägenheterna byggs som 1-3 rum och kök i storlekar som varierar mellan 31 – 70 kvadratmeter. Att trivas där du bor handlar både om husen i sig och om de sociala hållbarhetsaspekterna i stadsplaneringen. Såväl den smarta planlösningen, de tilltalande fasaderna och de inkluderande innergårdarna som de säkra trafiklösningarna har utformats med de boendes trivsel i åtanke.

Fasader i olika material och höjd skapar en omväxlande miljö och genom gårdshusens vinklade placering skapas flera mindre och intima gårdsrum. Här får de boende utrymme för odling, lek och social samvaro i kvällssolen. Bottenvåningarna består till stor del av verksamhetslokaler och andra gemensamhetsutrymmen. I källaren finns förråd och parkeringsgarage med dedikerade platser för gemensam bilpool. Bostäderna nås via sina entré­balkonger från den östra sidan och vänder sina privata balkonger (eller uteplatser i markplan) mot gårdsmiljön, kvällssolen och grönområdena i väster.

Tallbohov är en del av Södra Jakobsberg och ingår i utbyggnaden av den regionala stadskärnan Barkaby-Jakobsberg. Här finns mycket goda kommunikationer i form av flertalet busslinjer samt gångavstånd till pendeltåg. Den framtida förlängningen av tunnelbanans blåa linje kommer att öka kommunikationsmöjligheterna ytterligare. Ett stort utbud av handel och service finns i Barkaby och Jacobsbergs Centrum. Järvafältet med sitt sammanhängande grönområde erbjuder unika rekreationsmöjligheter.

Fakta


Boendeform:
 Bostadsrätt

Antal bostäder: 153

Storlek: 31 – 70 kvm

Arkitekt: Link Arkitektur


Bilder

Tallbohov